Information about the corona virus / covid-19

Vägledning testning av barn och unga för covid-19 – information från skolförvaltningen 200908

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som handlar om provtagning av barn och unga för att få svar på om de har pågående covid-19.

De rekommenderar barn med symtom som beskrivits för covid-19 att ta prov för covid-19. För provtagning eller mer information, kontakta 1177.

Ur ett helhetsperspektiv är närvaro i skola och andra vardagssammanhang viktig för barn och ungas hälsa. Syftet med att testa barn och unga är att göra det möjligt för dem att snabbare komma tillbaka till skolan om det är så att de inte har covid-19.

Vägledningen gäller elever i skolan, det vill säga förskoleklass och uppåt.

När det gäller barn i förskoleåldern rekommenderar Folkhälsomyndigheten i första hand att de stannar hemma när de är sjuka, utan provtagning. Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Har barnet kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till förskolan om det gått 7 dagar sedan det blev sjuk.

Råd från Region Västernorrlands smittskydd

  • Ingen på skolan ska kommunicera något om vilka elever som har tagit prov för covid-19.
  • Provtagningen gäller för aktuell förkylningsepisod.
  • Blir eleven sjuk igen måste den stanna hemma igen och ta ett nytt prov enligt rekommendationerna.

Vad händer när provsvaret kommer?
Enligt Folkhälsomyndigheten gäller följande när barnet/eleven ska gå tillbaka till förskola, skola och andra aktiviteter:
Vid negativt provsvar
Är provsvaret negativt kan barnet/eleven komma tillbaka till skola eller annan verksamhet när barnets allmäntillstånd tillåter det.
Vid positivt provsvar
Då gäller förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Barnet/eleven och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler från Region Västernorrland. För att få komma tillbaka till skolan måste barnet/eleven uppfylla båda dessa punkter:

  • Barnet/eleven måste stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit feberfritt och allmäntillståndet förbättrats.
  • Barnet/eleven får tidigast komma tillbaka till skolan eller annan verksamhet 7 dagar efter första symtom.

Har barnet/eleven kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan det blev sjuk.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Om inget prov har tagits, exempelvis förskolebarn
Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period ska nära kontakt med personer utanför hushållet undvikas. I de fall barnet har kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka förskola/skola eller annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjuk.

Blir barnet sjuk igen upprepas rutinen.

Information om coronapandemin från tf. förvaltningschef Markus Nordenberg  200813

Hej!
Inför skolstarten vill vi informera om läget när det gäller coronapandemin. Spridningen av viruset har minskat under sommaren. Det är mycket positivt, men innebär inte att faran är över. Viruset finns fortfarande i vårt samhälle och spridningen kan snabbt få ny fart igen.

Vi vet av erfarenhet att skolstarten är en tid när all sorts smittspridning brukar öka. Ett normalt år ökar sjukfrånvaron ganska mycket från augusti till september. 2019 ökade till exempel sjukfrånvaron bland Härnösands kommuns cirka 2 000 anställda från 4,2 procent i augusti till 5,6 i september.

I vanliga fall handlar det om höstförkylningar och andra ”lättare” sjukdomar. I år när även coronaviruset skulle kunna sprida sig är det extra viktigt att vi hjälps åt och följer de rekommendationer som finns.
Så tänk på att:

– Stanna hemma om du är sjuk, även vid lätta symtom
– Tvätta händerna ofta och noga
– Använd handsprit om det inte finns tillgång till tvål och vatten
– Hosta och nys i armvecket
– Försök att låta bli att röra mun, näsa och ögon

En plats där risken för smittspridning kan vara stor är på våra bussar, särskilt på morgnar och eftermiddagar när det är många som åker.
För att undvika trängsel på bussarna, tänk på att:

– Cykla eller gå till och från skolan om det är möjligt så att de som verkligen behöver åka buss kan göra det.

De gånger vi behöver ha ett större möte eller sammankomst i skolan kommer skolledningen att bedöma om mötet kan genomföras digitalt. Om inte kommer den fysiska lokalen att möbleras med säkra avstånd mellan deltagarna och antalet deltagare är max 50 stycken.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra smittan.

Tack för ditt bidrag.
Markus Nordenberg, tf förvaltningschef

Informsation about handling roumours about spreading corona infection

Om ryktesspridning Arabiska

Om ryktesspridning Dari

Om ryktesspridning Engelska

Om ryktesspridning Persiska

Om ryktesspridning Somaliska

Om ryktesspridning Svenska

Om ryktesspridning Tigrinja

Information from the school manager, Roland Bång, in Härnösands kommun

Here you can find information from Härnösands kommun / School manager about the corona virus / covid-19 in different language.

Corona-Tigrinja

Corona-Somaliska

Corona-persiska

Corona-kurdiska

Corona-kinesiska

Corona-Arabiska

This is the same text in Swedish:

”Ny information om coronaviruset covid-19
• Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän spridning av coronavirus i Sverige nu mycket hög. Därför ska den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga.
• Det här gäller om barnet/eleven har ett eller flera av följande symtom:
– Torrhosta
– Feber
– Andningsbesvär
• Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.
• Om barnet/eleven har symtom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.
• Friska barn/elever ska komma till förskolan/skolan som vanligt.”

Skolchef
Roland Bång

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s