Vad har hänt?

Välj det scenario nedan som passar bäst på vad som hänt  – då öppnas en checklista som bäst passar det inträffade. Om inget scenario passar välj då ”Annan krissituation – allmän handledning”.