Dödsfall

Personal eller elev avlider (gäller även vid självmord eller elev som mister nära anhörig)

KRIS-grupp

  1. Sammankalla krisgruppen. Rektor är ansvarig men kan delegera uppgifter.
  2. Inhämta så mycket information som möjligt.
  3. Krisgruppen beslutar om vem som informera elever och övriga medarbetare, och hur informationen ska förmedlas.
  4. Besluta om vem som ska ha kontakt med de anhöriga / hemmet.

Läs mer på sid 17-22 i handledningen.