Krisgruppen

Rektor Erik Juntikka, arb0702971210 eller hem 0703094668

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 0703472714

Skoladmin. Agneta Vesterholm 0611347900

Kurator Julia Thun 0732743011

Kurator Erik Fahlberg 0733809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611348811 eller 0730649072

Grundsärskolan Pia Nordlund 0730982142

Speciallärare Carina Berglund Bystedt 0702602726

Krisgruppens uppdrag 

Krisgruppen agerar utifrån kommunens och skolförvaltningens krisledning och riktlinjer. De kan läsas här:

Larmkedja i händelse av kris

Krisledningsplan skolförvaltningen

Bilaga till skolförvaltningens krisledningsplan