Krisgruppen

Rektor Erik Juntikka, arb0702971210 eller hem 0703094668

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 07033472714

Skoladmin. Agneta Vesterholm 0611347900

Kurator Britt-Mari Jonsson-Heinonen 0701908122

Kurator Erik Fahlberg 0733809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611348811 eller 0730649072

Grundsärskolan Pia Nordlund 0730982142

Annonser