Kris/katastrof

Om en elev försvinner

Att göra omgående

 1. Kontrollera närmiljön
 2. Ring 112
 3. Ring vårdnadshavare
 4. Ring rektorn

KRIS-grupp

 1. Rektorn sammankallar krisgruppen.
 2. Inhämta så mycket information som möjligt.
 3. Krisgruppen beslutar om vem som ska informera elever och skolpersonal och hur informationen ska förmedlas och när det är lämpligt.

Information till eleverna

 1. Samla eleverna i respektive klass och berätta vad som hänt.
 2. Berätta så öppet och tydligt som möjligt vad som hänt. Ge eleverna konkreta och direkta fakta.
 3. Ge god tid till elevernas reaktioner, låt dem berätta om sina tankar och känslor.

Nästa steg

Läs sid 33 i handledningen om bl.a. Information till skolpersonalen, Information till de övriga föräldrarna, samt Massmedia. 

 

Om en kris eller katastrof inträffar i Sverige eller världen

KRIS-grupp

 1. Rektorn sammankallar krisgruppen. Rektorn är ansvarig men kan delegera uppgifter.
 2. Inhämta så mycket information som möjligt.
 3. Krisgruppen beslutar om vem som ska informera elever och skolpersonal och hur informationen ska förmedlas och när det är lämpligt.
 4. Bjud in till ett föräldramöte så snart som möjligt.

Nästa steg

Läs sid 34 i handledningen om bl.a. Information till eleverna, Information till föräldrarna, mm

Om skolan måste stänga

KRIS-grupp

 1. Rektorn sammankallar krisgruppen. Rektorn är ansvarig men kan delegera uppgifter.
 2. Åtgärder vidtas i samråd med SOS alarm, polis och / eller brandförsvar.
 3. Kontakta vårdnadshavare.
 4. Kontakta skolans huvudman.

Vid eventuell utrymning

 1. Samråd med räddningstjänst innan eventuell evakuering.
 2. Samla alla elever vid uppsamlingsplatsen.
 3. Kontrollera närvarolista och anhöriglista.

Information till eleverna

 1. Samla eleverna i respektive klass och berätta vad som hänt.
 2. Berätta så öppet och tydligt som möjligt vad som hänt. Ge eleverna konkreta och direkta fakta.
 3. Ge god tid till elevernas reaktioner, låt dem berätta om sina tankar och känslor.

Nästa steg

Läs sid 35 i handledningen om bl.a. Information till föräldrarna, mm

 

Om skolan börjar brinna

Att göra omgående

 1. Varna – varna dem som befinner sig i byggnaden / lokalen
 2. Rädda – rädda dem som är i omedelbar fara. Ta dig ut om du ser brandrök eller hör ett brandlarm.
 3. Larma – larma från en ”säker plats” – vanligtvis utomhus. Ring 112. Uppge var det brinner och varifrån du ringer.
 4. Släck – släck branden om du bedömer det vara möjligt.
 5. Utrym – utrym och se till att alla kommer ut.
 6. Återsamla – återsamlas på bestämd plats (rondellen ovanför biblioteket).
 7. Informera – möt brandbilen och beskriv läget.

KRIS-grupp

 1. Rektorn sammankallar krisgruppen.
 2. Inhämta så mycket information som möjligt.
 3. Krisgruppen beslutar om vem som ska informera elever och skolpersonal och hur informationen ska förmedlas och när det är lämpligt.

Information till eleverna

 1. ff

Information till skolpersonalen 

 1. ff

Nästa steg

Läs sid 35 i handledningen om bl.a. Information till föräldrarna, mm