Olycka

Akut åtgärd vid olycksplatsen

 1. Ge första hjälpen – rädda liv.
 2. Tillkalla ambulans / polis / brandkår. Se larmnummer här
 3. Trösta och lugna.
 4. Håll obehöriga borta från olycksplatsen.
 5. Följ med till sjukhus vid behov.
 6. Information till rektor som kontaktar anhöriga

Krisgrupp

 1. Sammankalla krisgruppen. Rektor är ansvarig men kan delegera uppgifter.
 2. Besluta om vem som informerar elever, föräldrar och personal, samt hur informationen ska förmedlas.
 3. Bjud in till ett föräldramöte inom den närmaste tiden.

 

Nästa steg för alla inblandade.

Läs under rubriken Olycka i handledningen sid 7, (för stöd vid olika typer av olyckor läs sid 8-12). Gå igenom alla steg enligt nedan:

 • Information till skolpersonal
 • Information till föräldrar
 • Massmedier
 • Information till eleverna
 • Att tänka på efter olyckan
 • Anmälan till arbetsmiljöverket