Utsatta elever

Misstankar om att en elev far illa – gäller även alkohol och drogmissbruk

En elev far illa om den:

 • Lämnas utan omvårdnad och skydd
 • Utnyttjas för att på olika sätt tillfredsställa den vuxnes behov.
 • Behandlas respektlöst.
 • Förtrycks eller kuvas.
 • Blir ett slagträ i vuxnas konflikter.
 • Blir slagen eller ser någon bli slagen.

Läs sid 23 i handledningen.

Alla som arbetar i skolan har anmälningsskyldighet – läs mer om detta här: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla 

Påverkad vårdnadshavare kommer till skolan

Akut handlande (oavsett vem som möter den påverkade):

 1. Ta in personen i ett rum där inga elever är.
 2. Kontakta rektorn.
 3. Försök att tala med personen, var två medarbetare med den berusade/påverkade.
 4. Kontakta den andra (om så finnes) vårdnadshavaren.

KRIS-grupp

 1. Sammankalla krisgruppen. Rektorn är ansvarig, men kan delegera uppgifter.
 2. Gå noga igenom händelsen.
 3. Kontakta och rådgör med socialtjänsten utan att uppge namn på den misstänkte. Ett alternativ kan vara att bjuda in vårdnadshavarna för ett samtal om det inträffade.
 4. Rektorn, eller de han delegerat uppgiften till, gör en anmälan till socialtjänsten. Därmed tar socialtjänsten över ärendet. De utreder, ansvarar för barnet och erbjuder familjen hjälp. Rådgör med socialtjänsten om hur skolan ska agera framöver.

Läs sid 24 i handledningen.

Påverkad elev kommer till skolan

Akut handlande (oavsett vem som möter den påverkade):

 1. Ta in eleven i ett rum där inga andra elever är.
 2. Kontakta elevens vårdnadshavare som ombeds att komma till skolan och hämta sitt barn.
 3. Kontakta rektorn.

I övrigt följs skolans och kommunens rutiner vid droger i skolan: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-vid-misstanke-om-eller-upptc3a4ckt-av-anvc3a4ndning-av-tobak.pdf