KRIS-handledning

När något allvarligt händer är det viktigt att agera snabbt. För att agera snabbt måste den information man behöver finnas lättillgängligt.

Den här informationsytan kan vid kris komma att användas för att informera om pågående krissituation till medarbetare.

Vad har hänt?

Välj det scenario nedan som passar bäst på vad som hänt  – då öppnas en checklista som bäst passar det inträffade. Om inget scenario passar välj då ”Annan krissituation – allmän handledning”.

Vi råder alla att ha den här sidan som en länk på startsidan på telefonen såväl som genväg på skrivbordet på datorn.

All information på den här sidan kommer i från och är helt synkad med Natur & Kulturs Handledning vid kris i grundskolan av Ulla Magnusson och Nina Rahm, 2014.

Information about the corona virus / covid-19 in different language

Informsation about handling roumours about spreading corona infection

Om ryktesspridning Arabiska

Om ryktesspridning Dari

Om ryktesspridning Engelska

Om ryktesspridning Persiska

Om ryktesspridning Somaliska

Om ryktesspridning Svenska

Om ryktesspridning Tigrinja

 

Information from the school manager, Roland Bång, in Härnösands kommun

Here you can find information from Härnösands kommun / School manager about the corona virus / covid-19 in different language.

Corona-Tigrinja

Corona-Somaliska

Corona-persiska

Corona-kurdiska

Corona-kinesiska

Corona-Arabiska

This is the same text in Swedish:

”Ny information om coronaviruset covid-19
• Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän spridning av coronavirus i Sverige nu mycket hög. Därför ska den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga.
• Det här gäller om barnet/eleven har ett eller flera av följande symtom:
– Torrhosta
– Feber
– Andningsbesvär
• Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.
• Om barnet/eleven har symtom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.
• Friska barn/elever ska komma till förskolan/skolan som vanligt.”

Skolchef
Roland Bång