KRIS-handledning

När något allvarligt händer är det viktigt att agera snabbt. För att agera snabbt måste den information man behöver finnas lättillgängligt.

Den här informationsytan kan vid kris komma att användas för att informera om pågående krissituation till medarbetare.

Vad har hänt?

Välj det scenario nedan som passar bäst på vad som hänt  – då öppnas en checklista som bäst passar det inträffade. Om inget scenario passar välj då ”Annan krissituation – allmän handledning”.

Vi råder alla att ha den här sidan som en länk på startsidan på telefonen såväl som genväg på skrivbordet på datorn.

All information på den här sidan kommer i från och är helt synkad med Natur & Kulturs Handledning vid kris i grundskolan av Ulla Magnusson och Nina Rahm, 2014.