Kris/sorg

Kris eller sorg kan utlösas av någon av de situationer som omnämns i de övriga scenariorna. När du upptäcker att en elev eller medarbetare hamnat i kris eller sorg och du känner att du behöver handledning – kontakta någon ur KRIS-gruppen eller gå till handledningen s. 39 och framåt.