Sjukdom

Elev eller medarbetare blir allvarligt sjuk

KRIS-grupp

  1. Sammankalla krisgruppen. Rektor är ansvarig men kan delegera uppgifter.
  2. Inhämta så mycket information som möjligt.
  3. Besluta om vem som informerar föräldrar och övriga medarbetare, och hur informationen ska förmedlas.
  4. Rektorn, den till vilken han har delegerat uppgiften, håller kontakt med den som insjuknat.

Att tänka på kring kontakt med anhöriga och information till övriga medarbetare

  • Viktigt att de anhöriga får avgöra vilken information som ska komma ut och vid vilket tillfälle den lämnas.
  • Rektorn sammankallar medarbetare till infomöte i överenskommelse med anhöriga.

Läs mer på sid 13 – 16 i handledningen.